Mødedato: 29-05-2002

Vejledende priskalkulationer

Resumé

Konkurrencestyrelsen indskærpede overfor Landsforeningen Danske Maskinstation, at udgivelsen af vejledende priskalkulationer til medlemmerne, var i strid med KL § 6, stk. 1, da det ville kunne ensrette medlemmernes kalkulationsadfærd. Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til landsforeningen om straks at bringe udsendelsen af priskalkulationer til ophør.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (landbrugsmaskiner)

Samhandeler

Ikke angivet