DLGs vedtægter

Konkurrencestyrelsen fandt, at DLG’s anmeldte vedtægter for sine andelshavere, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet vedtægterne overfor visse medlemstyper var konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af KL § 6, stk. 1. For...