Mødedato: 26-04-2000

DLGs vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at DLG’s anmeldte vedtægter for sine andelshavere, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet vedtægterne overfor visse medlemstyper var konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af KL § 6, stk. 1. For medlemstyperne B og D, der bestod af sevlstændige andelsgrovvareforeninger og 3 hovedforeninger, var indsat en eksklusivbestemmelser, hvorefter medlemmer ikke måtte deltage i andet organiseret samarbejde om indkøb af planteværn og gødning. Dette var begrundet i, at B- og D-medlemmer havde kenskab til DLG’s forretningsforhold, herunder strategi og fortrolig viden, og derfor ville kunne drage urimelig nytte af disse oplysninger hos konkurrenter. Endvidere gjaldt der for medlemstyperne B, D og F, at disse havde et opsigelsesvarsel på 2½ år. Sammenholdt med bestemmelsen om, at andelskapitalen skulle udbetales over en ti-årig periode, fandt styrelsen at disse forhold udgjorde en konkurrencebegrænsning, idet medlemmerne efter udmeldelse ville have behov for at kunne gøre brug af andelskapitalen. Konkurrencerådet påbød DGL, at vedtægterne om opsigelsesperiode samt periodelængden af andelskapitaludbetalingen ikke opfyldte betinglserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Rådet meddelte, at såfremt opsigelesperioden blev nedsat til 2 år, samt udbetalingsperioden nedsat til 5 år, ville aftalen ikke være omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (grovvarer)

Samhandeler

Ikke angivet