Noteringssamarbejde i fjerkræbranchen

På baggrund af en anmeldes fra fjerkræbranchen om en samordning af to noteringer gældende for de danske kyllingslagteriers afregning af leverandørerne fandt Konkurrencerådet, at der var tale om en priskoordinering, og derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1,...

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Konkurrencerådet fandt, at en standardaftale om levering af slagtekyllinger mellem producenterne og Danpo, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Baggrunden for dette var, at 80% af...