Mødedato: 23-02-2000

Noteringssamarbejde i fjerkræbranchen

Resumé

På baggrund af en anmeldes fra fjerkræbranchen om en samordning af to noteringer gældende for de danske kyllingslagteriers afregning af leverandørerne fandt Konkurrencerådet, at der var tale om en priskoordinering, og derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Branchen gjorde gælende, at notering kun omfattede en del af den pris kyllingeproducenterne modtog for de leverede kyllinger, og at den ikke var bindende for de enkelte slagterier, men rådet anså det stadig som prisunifomering på området. Konkurrencerådet mente heller ikke, at ingen af betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, var opfyldt. Rådet udstedte derfor påbud om, at Danpo A/S og Danske Privat-fjerkræslagteriers Sammenslutning skulle ophøre med den interne samordning af noteringsfastsættelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Landbrug (fjerkræ)

Samhandeler

Ikke angivet