Klage over bidrag

Styrelsen havde modtaget en klage, der anfægtede, at det var lovligt for BRFkredit at hæve bidragssatsen fra 1,25 pct. til 3,68 pct. på et eksisterende lån. Styrelsen fandt, at fastsættelsen af bidrag efter det oplyste ikke er del af nogen aftale mellemvirksomheder,...