Mødedato: 25-04-2001

Klage over bidrag

Resumé

Styrelsen havde modtaget en klage, der anfægtede, at det var lovligt for BRFkredit at hæve bidragssatsen fra 1,25 pct. til 3,68 pct. på et eksisterende lån. Styrelsen fandt, at fastsættelsen af bidrag efter det oplyste ikke er del af nogen aftale mellemvirksomheder, og at det ikke tyder på, at de nævnte forhøjelser har konkurrencemæssig betydning i dag. Forhøjelsen er således gennemført længe før konkurrenceloven trådte i kraft. Endvidere var BRF ikke dominerende, hvorfor hele klagen blev afvist.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Lån