Fritagelse af opsigelsesvarsel i MATAS´ vedtægter

Konkurrencestyrelsen meddelte MATAS, at dets opsigelsesvarsel på 12 måneder blev fritaget fra KL § 6 efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde vægt på, at selvom gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesambejde i detailhandelen højst tilod et opsigelsesvarsel på...

Matas A/S vedtægter

Konkurrencestyrelsen fandt, at Matas kædens vedtægter var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Vedtægterne indholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser, idet de opstillede kvantitative og kvalitative...