Mødedato: 31-10-2001

Fritagelse af opsigelsesvarsel i MATAS´ vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte MATAS, at dets opsigelsesvarsel på 12 måneder blev fritaget fra KL § 6 efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde vægt på, at selvom gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesambejde i detailhandelen højst tilod et opsigelsesvarsel på 6 måneder til et kalenderårs udløb, kunne opsigelsesvarsel på 12 måneder til udløbet af en måned accepteres, idet der blev lagt vægt på kædens betydelige markedsføringsudgifter og at tilpasningstiden ved masseudmeldelse vil være et år.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Hudpleje

Samhandeler

Ikke angivet