Horestas videnbank

Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1....

Solstra Investments A/S og Hotelinvest Kalvebod A/S

Sagen vedrører Solstra Investments A/S’ overtagelse af Hotelinvest Kalvebod A/S. Ved transaktionen erhverver Solstra Investments A/S gennem datterselskabet Bella Solstra A/S alle aktierne i Hotelinvest Kalvebod A/S. Solstra Investments A/S er moderselskab i en koncern...