Mødedato: 29-08-2001

Samarbejdsaftale mellem FDB og Scandic Hotels A/S omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler mv.

Resumé

FDB og Scandic Hotels A/S anmeldte i sagen en samarbejdsaftale om ydelse af bonus inden for hotelvirksomhed til FDBs og brugerforeningernes medlemmer. Med anmeldelsen blev ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen indeholdte en mulig konkurrencebegrænsende bestemmelse. Dette var en eksklusivbestemmelse, hvor de 2 omhandlende parter over for hinanden garanterede, at der ved aftalens underskrivelse ikke eksisterede, og at der ikke inden aftalens udløb igangsattes samarbejdsaftaler med andre partnere vedrørende salg af de ydelser og produkter, som var omfattet af partnernes samarbejde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Hotel

Samhandeler

Ikke angivet