Miele A/S

Miele A/S acceptede at betale DKK 1,2 millioner i bøde for i strid med konkurrencelovens §6 at have pålagt forhandlerne at anvende bestemte minimumspriser. Endvidere havde Miele søgt at hindre parallelimport ved at få en tysk forhandler til at indstille leverancer til...

BSH Hvidevarer A/S.

Virksomheden havde i perioden marts 2008 til februar 2009 fortsætteligt eller groft uagtsomt ladet sine medarbejdere indgå aftaler med kunder om, at disse skulle anvendte nærmere bestemte salgspriser, omtalt som “observeret priser”, samt have haft aftalt...

ELBODANs kædesamarbejde

Konkurrencestyrelsen fandt, at en kædesamarbejdsaftale mellem en række konceptforeninger i handelsselskabet Elbodan a.m.ba. Ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet aftalen indeholdte bestemmelser som var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1....