Mødedato: 15-12-1999

ELBODANs kædesamarbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en kædesamarbejdsaftale mellem en række konceptforeninger i handelsselskabet Elbodan a.m.ba. Ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet aftalen indeholdte bestemmelser som var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Herudover fandt styrelsen, at visse bestemmelser i aftalen ikke opfyldte betingelserne for individuel fritagelse efte KL § 8, stk. 1. Bestemmerlserne omhandlede optagelse og overdragelse, hvor optagelse eller overdragelse forudsatte at der var en omsætning højere end den 1/3 af Elbodans eksisterende andelshavere, udsættelse af betaling af reservefond på henholdsvis 5 og 7 år, eneforhandlindsvarer og fælles boykot af leverandører. Konkurrencerådet meddelte Elbodan og konceptforeningerne, at der ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for de ovenstående bestemmelser som derfor skulle ophæves. Afgørelsen henviser til, at boykot er en hardcore begrænsning og endvidere at Elbodan ikke indtager en dominerende stilling på markedet. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets påbud af 15. december 1999. Konkurrenceankenævnet fandt ikke, at vedtægtsbestemmelsen havde sådanne mærkbare virkninger på markedet, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Hårde hvidevarer

Samhandeler

Ikke angivet