Standardforbehold for FSO (generelle og faglige forbehold)

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9 til de af FSO anmeldte nye standardforbehold (generelle og faglige forbehold). De hidtil gældende blev i 2001 meddelt en...