Mødedato: 29-09-2004

Standardforbehold for FSO (generelle og faglige forbehold)

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9 til de af FSO anmeldte nye standardforbehold (generelle og faglige forbehold). De hidtil gældende blev i 2001 meddelt en ikke-indgrebserklæring. FSO har efter vejledning af Konkurrencestyrelsen foretaget ændringer i det anmeldte, der således imødekom styrelsens indvendinger. Konkurrencestyrelsen meddelte, at man ikke på det foreliggende grundlag fandt at de anmeldte standardforbehold var i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Fuge

Samhandeler

Ikke angivet