Omsætningsberegning for kommuner

I forbindelse med indførelsen af fusionskontrol i Danmark var der opstået et behov for yderligere at afklare, hvordan omsætningen hos kommunerne skulle beregnes. KFST havde derfor ført en dialog med kommunernes landsforening. De nye regler om omsætningsberegning...

Henvendelse om Zealand Care A/S

Styrelsen fandt ikke tegn på, at Zealand care A/S havde indgået aftaler i strid med konkurrenceloevns §6. Ydermere fandtes det, at der ikke var indgået aftaler der favoritiserede leverandører, der skulle tilhøre ejerkredsen i selskabet.