Mødedato: 29-11-2000

Omsætningsberegning for kommuner

Resumé

I forbindelse med indførelsen af fusionskontrol i Danmark var der opstået et behov for yderligere at afklare, hvordan omsætningen hos kommunerne skulle beregnes. KFST havde derfor ført en dialog med kommunernes landsforening. De nye regler om omsætningsberegning fremgår af bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Forvaltningen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant