Praksis ved overførsler af gruppelivsforsikringer godkendt

Styrelsen har ved afgørelse godkendt den praksis i forbindelse med overførelser af gruppelivsforsikringer, der er aftalt mellem næsten alle de selskaber, som tegner gruppelivsforsikringer. Aftalen falder efter Styrelsens overbevisning ikke ind under forbudet i...