Mødedato: 31-05-2000

Praksis ved overførsler af gruppelivsforsikringer godkendt

Resumé

Styrelsen har ved afgørelse godkendt den praksis i forbindelse med overførelser af gruppelivsforsikringer, der er aftalt mellem næsten alle de selskaber, som tegner gruppelivsforsikringer. Aftalen falder efter Styrelsens overbevisning ikke ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Forsikring (livsforsikring)

Samhandeler

Ikke angivet