Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og PAR

Konkurrencerådets havde den 31. maj 2000 påbudt en aftale mellem Topdanmark og PAR ophævet. Parterne havde indbragt dette for ankesagen, men inden dette traf afgørelse valgte rådet at revurdere sagen. Under ankesagens behandling fremkomparterne med væsentlige nye...