Mødedato: 30-05-2001

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og PAR

Resumé

Konkurrencerådets havde den 31. maj 2000 påbudt en aftale mellem Topdanmark og PAR ophævet. Parterne havde indbragt dette for ankesagen, men inden dette traf afgørelse valgte rådet at revurdere sagen. Under ankesagens behandling fremkomparterne med væsentlige nye faktuelle oplysninger, som ikke havde været inddraget i Konkurrencerådets behandling af sagen. Parterne oplyste, at mere end 60% af arkitekternes forsikringsbehov dækkes af særligeprojektforsikringer, som ikke er omfattet af aftalen, og som frit kan dækkes af andreforsikringsselskaber. Mindre end 40% af forsikringsbehovet er således bundet til den obligatoriskeansvarsforsikring i Topdanmark. Virkningen af den obligatoriske forsikringsordning er dermedvæsentlig mindre end først antaget. Efter drøftelse af disse nye oplysninger i Konkurrencerådet har styrelsen meddelt parterne enerklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, idet aftalen ikke har sådanne mærkbarevirkninger på det samlede marked for professionelle ansvarsforsikringer, at den udgør enkonkurrencebegrænsning, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6. Samtidigt blev det tidligere påbud ophævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring (ansvars)

Samhandeler

Ikke angivet