Klage over distributionsforholdene for filmblade

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse i en klage fra udgiveren af “Film Guide” over Dansk Reklame Film A/S (DRF). “Film Guide” gjorde i sin klage gældende, at DRF søgte at fortrænge selskabet fra distribution via biograferne, idet de i...