Mødedato: 27-02-1999

Klage over distributionsforholdene for filmblade

Resumé

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse i en klage fra udgiveren af “Film Guide” over Dansk Reklame Film A/S (DRF). “Film Guide” gjorde i sin klage gældende, at DRF søgte at fortrænge selskabet fra distribution via biograferne, idet de i samarbejde med Danske Biografers Fællesfor-ening (DBF) havde anbefalet biograferne udelukkende at distribuere et nyt fælles filmblad: ”Film-magasinet”. ”Film Guide” fandt, at biograferne, der er medlem af DBF, derigennem blev tilskyndet til at udelukke konkurrerende blade fra biograferne. Dertil kom, at “Film Guide” ikke kunne få ad-gang til at distribuere blade gennem Nordisk Film Biografer. Endelig havde DRF efter ”Film Guides” opfattelse tilbudt annoncer i ”Filmmagasinet” til under kostpris. Aftalen mellem DBF og DRF fastlægger rammerne for udgivelsen af “Filmmagasinet”, hvorved DBF sikres en distributi-onsafgift og en andel af overskuddet, men Styrelsen mener ikke, at aftalen herved begrænser kon-kurrencemulighederne for distribution af andre blade, jf. konkurrencelovens § 6, og Styrelsen me-ner således ikke, at aftalen indeholder bestemmelser om eksklusivitet. Styelsen mener heller ikke, at der er holdepunkter for at antage, at “Filmmagasinet” systematisk har tilbudt annoncepriser under kostpris og derigennem evt. misbrugt sin stilling på markedet til at søge at fortrænge konkurrenter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Brancher

Filmblad

Samhandeler

Ikke angivet