Klage over Kisa Service

Konkurrencestyrelsen modtog den 26. maj 1998 en klage over Kisa Service ApS ́ forretningsvilkår. Klagen vedrører en facadekontrakt, som klager har indgået med Kisa Service. I kontrakten beskri-ves det, hvordan udseendet af kioskens facade skal være. Hvis facaden...