Mødedato: 27-10-1999

Klage over Kisa Service

Resumé

Konkurrencestyrelsen modtog den 26. maj 1998 en klage over Kisa Service ApS ́ forretningsvilkår. Klagen vedrører en facadekontrakt, som klager har indgået med Kisa Service. I kontrakten beskri-ves det, hvordan udseendet af kioskens facade skal være. Hvis facaden ændres i løbet af 5 år uden at Kisa Service har godkendt det, skal kiosken afholde de totale udgifter, der har været i forbindel-se med etablering af facaden. Kisa-kæden har en meget lille andel (ca. 3%) af omsætningen på mar-kedet for kiosker og nærbutikker. Endvidere betales facaden af Kisa Service, og den enkelte kiosk-ejer er efter 5 år frit stillet til at disponere over facaden. Endelig er det frivilligt for den enkelte Kisa Service-kiosk, om den vil indgå en facadekontrakt med Kisa Service. På baggrund heraf har Kon-kurrencestyrelsen meddelt klager, at der ikke foreligger en sådan markedspåvirkning, at forholdet er omfattet af konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Facadekontrakt/Kioskfacade

Samhandeler

Ikke angivet