Hørkram Foodservice AS’ overtagelse af ECB Kød AS

Sagen vedrører en fusion mellem Hørkram Foodservice A/S og ECB Kød A/S. Ved transaktionen erhverver Hørkram Foodservice A/S gennem aktieoverdragelse enekontrol over ECB Kød A/S. Hørkram Foodservice A/S driver virksomhed på engrosmarkedet for handel med fødevarer,...