Mødedato: 18-04-2018

Hørkram Foodservice AS’ overtagelse af ECB Kød AS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Hørkram Foodservice A/S og ECB Kød A/S. Ved transaktionen erhverver Hørkram Foodservice A/S gennem aktieoverdragelse enekontrol over ECB Kød A/S. Hørkram Foodservice A/S driver virksomhed på engrosmarkedet for handel med fødevarer, herunder kød og kødprodukter, og non-food artikler til professionelle storkøkkener. ECB Kød A/S er en privatejet slagtervirksomhed beliggende i Kødbyen. Virksomheden handler alene med kød og kødprodukter (inkl. pålægsvarer) på engrosmarkedet. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Engrossalg af kødeprodukter

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Forarbejdning og engrossalg af fødevarer, herunder kød og kødprodukter