Danske Selvstændige Ejendomsmæglere – Bødevedtagelse

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere har vedtaget en bøde på 80.000 kroner for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse...

Ejendomsmæglerkæden BoligOne’s kædekoncept

BoligOne er et internetbaseret markedsføringssamarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige ejendomsmæglere. Oprindelig anmodede kæden selv om Konkurrencerådets godkendelse af dets koncept, herunder et aftalevilkår om at kædens medlemmer er forpligtet til at...

Anmeldelse af samarbejdet mellem EDC, BRF og Foreningen SAFE

Konkurrencestyrelsen fandt, at 3 af de 15 aftaler i et aftalekompleks mellem ejendomsmæglerkæderne EDC gruppen og Mælger Partnerne, foreningen SAFE samt BRFkredit kunne hindre en effektiv konkurrence på markedet. Aftalen vedr. forkøbsret mellem Mælger-partnerne og...