Mødedato: 02-02-2016

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere – Bødevedtagelse

Resumé

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere har vedtaget en bøde på 80.000 kroner for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner for sin del i overtrædelsen. Sagen er en udløber af Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen. Rådsafgørelse af 25/1-2012. Her havde mælgerbranchen indgået en aftale om de skulle nægte boliga.dk at gøre brug af den enkelte mælgers billeder til husannoncer. Dette identificeret Konkurrencerådet som en aftale om boykot i strid med KL § 6.