Kundedeling mellem MCD og MPE Distribution

I sagen havde MCD og MPE Distribution indgået et samarbejde, som ifølge disse omfattede bistand til opdyrkning af nye kundeemner. Konkurrencerådet fandt dog, at begge virksomheder var aktive i distributionen af adresseløse forsendelser til slutkunder, og der i øvrigt...

Samarbejde om indkøb af planteværn

Konkurrencestyrelsen har i sagen meddelt en § 9-erklæring til en aftale om indkøb af planteværn, hvorved Agro Danmark a.m.b.a. blev tilknyttet et allerede eksisterende samarbejde mellem DLG og Svenska Lantmännen (SLR). Det allerede eksisterende samarbejde fik...

Distributionssamarbejdet GDC A/S

Konkurrencestyrelsen foretog i sagen en konkurrenceretlig vurdering af vedtægterne samt en aktionæroverenskomst for distributionssamarbejdet GDC A/S. Styrelsen vurderede, at vedtægterne og aktionæroverenskomsten ikke var i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11, og...