Mødedato: 29-11-2000

Godkendelse af Salgsselskabet ECCO Danmark A/S’ forhandleraftaler

Resumé

Sagen vedrørte en godkendelse af Salgsselskabet ECCO Danmark A/S forhandleraftaler. Styrelsen meddelte i oktober 2000 Salgsselskabet ECCO Danmark A/S, at de anmeldte forhandleraftaler lå indenfor rammerne af Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, og således var undtaget forbudet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Distribution

Samhandeler

Ikke angivet