Klage over nægtelse af levering af Simo barne- og klapvogne

Konkurrencestyrelsen har på baggrund af en klage vedørende leveringsnægtelse af Simo barne- og klapvogne vurderet, at ENG Denmark A/S ikke handlede i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Simo blev produceret og solgt til detailhandelen af ENG Denmark...

Opsigelsesvarsel ved udlån af reolsystem til detailforretninger

Spekter A/S, der var en væsentlig udbyder af maleværktøj på det danske marked, udlånte reolsy-stemer til præsentation af produkter til sine forhandlere. Udlånsaftalen rummede en klausul om at reolsystemet alene måtte anvendes til præsentation af produkter fra Spekter...