Mødedato: 24-04-2002

Klage over nægtelse af levering af Simo barne- og klapvogne

Resumé

Konkurrencestyrelsen har på baggrund af en klage vedørende leveringsnægtelse af Simo barne- og klapvogne vurderet, at ENG Denmark A/S ikke handlede i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Simo blev produceret og solgt til detailhandelen af ENG Denmark A/S.