Ikke-indgrebserklæring til daka´s vedtægter

Styrelsen meddelet en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 til daka ́s vedtægter. Daka ́s vedtægter ansås ikke at begrænse handlefriheden for aftaleparterne eller tredjemænd til skade for konkurrencen, hvorfor vedtægterne samlet ikke ansås for...