Mødedato: 28-02-2001

Ikke-indgrebserklæring til daka´s vedtægter

Resumé

Styrelsen meddelet en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 til daka ́s vedtægter. Daka ́s vedtægter ansås ikke at begrænse handlefriheden for aftaleparterne eller tredjemænd til skade for konkurrencen, hvorfor vedtægterne samlet ikke ansås for omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Destruktion

Samhandeler

Ikke angivet