Skafors vejledning 241 om bygningsvurdering

Konkurrencestyrelsen har meddelt Forsikring & Pension, at Skafors vejledning 241 om bygningsvurdering ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, hvorfor styrelsen har givet F&P en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.