Mødedato: 21-06-2000

Skafors vejledning 241 om bygningsvurdering

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Forsikring & Pension, at Skafors vejledning 241 om bygningsvurdering ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, hvorfor styrelsen har givet F&P en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Bygning

Samhandeler

Ikke angivet