Bus/tog samarbejdet

DSB og de regionale busselskaber ansøgte om en individuel fritagelse af en standardaftale om takstsamarbejde mellem DSB og de enkelte busselskaber efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt, at betingelser for en fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var tilstedet,...