Mødedato: 28-04-1999

Bus/tog samarbejdet

Resumé

DSB og de regionale busselskaber ansøgte om en individuel fritagelse af en standardaftale om takstsamarbejde mellem DSB og de enkelte busselskaber efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt, at betingelser for en fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var tilstedet, dog skulle de sikres, at ingen busselskaber kunne udelukkes for at komme med i aftalekomplekset og at aftale komplekset skulle revuderes løbende, da nye elektroniske systemer indenfor de nærmeste år ville muliggøre en takstfastsættelse uden koordinering af trafikselskabernes og DSB’s takster. Konkurrencerådet meddelte derfor partner, at aftalen var fritaget for KL § 6, stk. 1, såfremt at alle kollektive trafikselskaber i Danmark kunne få adgang til deltagelse på de fastsatte vilkår som skulle være åbne og ikke-diskriminerende.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Bus/tog

Samhandeler

Ikke angivet