Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Ved Interflora-Danmarks (IF) ansøgning om en ikke-indgrebserlæring efter KL § 9, subsidiært om fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for IFs love og tilknyttede medlemsinstruks, fandt Konkurrencestyrelsen at fire bestemmelser ikke umiddelbart var forenelig med KL § 6, stk....