Mødedato: 27-09-2000

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Resumé

Ved Interflora-Danmarks (IF) ansøgning om en ikke-indgrebserlæring efter KL § 9, subsidiært om fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for IFs love og tilknyttede medlemsinstruks, fandt Konkurrencestyrelsen at fire bestemmelser ikke umiddelbart var forenelig med KL § 6, stk. 1. Den første bestemmelse tilpligtede medlemmer af kædesamarbejdet at være medlem af Dansk Blomsterhandlerforening og endvidere, at medlemmerne ikke måtte være tilknyttet eller udføre order fra ande organisationer. IF var efter høring parat til at ophæve bestemmelsen. Den anden bestemmelse pålagde medlemmer at tage en minimumspris og kræve en minimumslevering. Styrelsen fandt ikke, at bestemmelsen opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Den tredje bestemmelse blev forhandlerne pålagt at tage et fastsat gebyr for fjernleverance. Denne bestemmelse opfyldte efter Konkurrencerådet opfattelse betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4. Endelig var der indeholdt en bestemmelse om anbefalede priser. IF meddelte at denne bestemmelse ville blive ophævet. Konkurrencerådet meddelte derfor, at IFs love kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, såfremt bestemmelsen om pligtmæssig medlemskab blev ophævet. Envidere blev det meddelt, at medlemsinstruksen kunne fritages efter KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelserne om minimumspriser/-levering og om anbefalet pris, som blev påbudt ophævet. Det sidste blev dog underkendt af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 17/5-2001 således at det hele var fritaget. Konkret fandt ankenævnet, at systemet med en fastpris var nødvendigt for at understøtte konceptet og derfor ikke kunne sidestilles med mere traditionelle forsøg på prisbindinger.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3

Brancher

Blomster

Samhandeler

Ikke angivet