Ford Motor Company A/S rabatsystem

I sagen skulle KFST bedømme et forslag til et midlertidigt rabatsystem for de autoriserede forhandleres køb af reservedele hos Ford. Det midlertidige rabatsystem skulle ses i lyset af, at KFST havde fordømt Fords hidtidige, og Ford derfor arbejdede på et nyt. I det...

Nissan Motor Danmark A/S indfører nye rabatbetingelser

Nissan Motor Danmark A/S anmodede Konkurrencestyrelsen om en vurdering af et forslag til et nyt rabatsystem for de autoriserede forhandleres køb af reservedele hos Nissan Motor Danmark A/S. Nissan Motor Danmark A/S’ nye rabatsystem tilskyndede forhandlerne til...