Mødedato: 27-11-2002

Ford Motor Company A/S rabatsystem

Resumé

I sagen skulle KFST bedømme et forslag til et midlertidigt rabatsystem for de autoriserede forhandleres køb af reservedele hos Ford. Det midlertidige rabatsystem skulle ses i lyset af, at KFST havde fordømt Fords hidtidige, og Ford derfor arbejdede på et nyt. I det midlertidige rabatsystem vil forhandlerne blive afregnet med en rabatsats, der svarer til den gennemsnitlige rabatsats for de to første kvartaler. Herved bliver rabatsatsen uafhængig af forhandlerens faktiske indkøb hos Ford. Styrelsen tog det midlertidige system til efterretning og lukkede sagen, idet det dog blev bemærket, at der kunne være et element af diskrimination i det.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ekskluderende rabat, diskrimination

Brancher

Bil (reservedele)

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet