Betonelementforeningens medlemsstatistik

Konkurrencestyrelsen har vurderet en kvartalsstatistik, som Betonelement-Foreningen udsender til medlemmerne. Styrelsen har fremsendt udkast til afgørelse til foreningen, hvoraf det fremgik, at medlemsstatistikken blev vurderet til at være i strid med...

Salgs- og leveringsbetingelser for betonvarer

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at bestemmelserne vedrørende kasserabat og afhentningsgodtgørelse i Dansk Beton Industiforening salgs- og leveringsbetingelser kunne gives individuel fritagelse fra KL § 6, stk. 1 efter KL § 8, stk. 1. Rabatordningeerne var fastsat...