PAR’s vejledende honorarregler

Konkurrencestyrelsen fandt, at udsendelse af Praktiserende Arkitekters Råds (PAR) vejledende honorarregler, der indeholdte vejledende timesatser og honorarprocenter, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da forholdet var opfattet af KL § 6, stk. 1,...