Mødedato: 26-09-2001

PAR’s vejledende honorarregler

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at udsendelse af Praktiserende Arkitekters Råds (PAR) vejledende honorarregler, der indeholdte vejledende timesatser og honorarprocenter, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da forholdet var opfattet af KL § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Styrelsen fandt heller ikke at betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, var opfyldt og kunne derfor ikke gives en individuel fritagelse. Konkurrencerådet påbød PAR at ophæve de vejledende timesatser og honorarprocenter fra vejledningerne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3

Brancher

Arkitektur

Samhandeler

Ikke angivet