Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Transaktionen omfattede en fusion mellem Nykredit og Totalkredit. Begge drev aktiviteter indenfor realkredit. Konkurrencerådet fandt, at fusionen ville øge koncentrationen i et allerede koncentreret marked og sikre Nykredit næsten eneret på at anvende 106 små og...