Mødedato: 14-10-2003

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Resumé

Transaktionen omfattede en fusion mellem Nykredit og Totalkredit. Begge drev aktiviteter indenfor realkredit. Konkurrencerådet fandt, at fusionen ville øge koncentrationen i et allerede koncentreret marked og sikre Nykredit næsten eneret på at anvende 106 små og mellemstore pengeinstitutters filialer som distributionskanal for realkreditlån. Den stærkt oligopolitiske struktur med få, store udbydere på realkreditmarkedet er problematisk, da de reducerer konkurrencen på prisen, dvs. rentemarginalen/administrationsbidraget. I stedet konkurreres der på reklame og høje formidlingsprovisioner til bl.a. ejendomsmæglere og pengeinstitutter. Fusionen kunne dog godkendes mod tilsagn om a) reduktion i enretten til at formidle lån via de 106 banker fra 9 til 4-6 ½ år, b) sænkning af priserne på tre produkter og c) øget gennemsigtiged om prissætning via offentliggørelse af formidlingsprovisioner. I årene efter opstod der en del “tvivl” om tilsagnene.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Påbud om overholdelse af tilsagn.

Skadesteorier

Ensidige virkninger

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Handel med obligationer på engrosmarkedet, i investeringsøjemed på detailmarkedet og i låneøjemed på detailmarkedet