Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ (Viasat II)

Viasat havde opstilet krav i sine distributionsaftaler, at Viasat’ kanaler skulle sikres en bestemt placering i forskellige tv-pakker. Konkurrencerådet fandt at dette havde til formål og følge at konkurrencen blev begrænset og påbød vilkåret ophævet. Sagen blev...

LK A/S grossistaftaler

På baggrund af anmeldelse af en grossistaftale mellem LK A/S’ og dennes grossister fandt Konkurrencestyrelsen, at LK A/S’ rabatsystem udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, hvorfor LK A/S blev påbudt at ophæve ordningen....

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

På baggrund af en klage over Sønderborg Taxa foretog Konkurrencestyrelsens en undersøgelse af forholdene i taxibranchen viste, at kommunerne i en række amter samordnede fastsættelse af maksimaltaksterne på taxikørsels. Undersøgelsen viste herefter at Sønderborg Taxi,...