Mødedato: 27-08-2003

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker (Bestseller I)

Resumé

Efter anmeldese af en distrubutionsaftale, hvor koceptbutikkerne havde pligt til (a) at følge de vejledende videresalgspriser, (b) lade Besteselle bestemme priser af salg af vare mellem butikkerne og (c) at skulle indberette salgspriser, fandt Konkurrencerådet at aftalen var omfattet af KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Desuden fandt rådet, at aftalen ikke opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Bestseller blev derfor påbudt, at ophæve de pågældende bestemmelser og ændre det fælles IT-system. Opretholdt af ankenævn og landsret

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Opretholdt af ankenævn og domstol

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Beklædning

Samhandeler

Ikke angivet

Produktmarkeder

'- Tøj til damer fra 16 år og opefter; - Tøj til herrer i alderen 16 år og op efter; - Børnetøj 0-16 år